Useful Information

Useful Information
Gwbodaeth Defnyddiol

Deposit and Payments – Should you wish to confirm and book your Wedding date we require a deposit, which will ensure your chosen date is secured. 50% of the total balance will be due 6 months prior and the remaining balance 1 month prior +a £500 security deposit. A month after your wedding, security deposit will be returned less any deductions. We are happy to hold your chosen date for 14 days. Please note that all payments are non-refundable/transferable. We accept BACS transfers, debit/credit card or cash payments.

Insurance – We recommend that as with any large purchase that you take out insurance, this can be done very cheaply and will give you peace of mind if you had to cancel last minute due to unforeseen circumstances.

Entertainment – The bar and entertainment is open until midnight. An extension upon this is available upon request at £79 per half an hour.

Confetti – All confetti used must be bio-degradable. And please note due to the large amount of work associated with cleaning there is a £100 additional cost when confetti is used.

Sound Limiter – Please note we have a sound limiter installed which will cut the electricity to the sound equipment when it exceeds the safe limit. It is the clients responsibility to control and inform the music provider to operate at the safe level that complies with our health and safety policy. We do not accept heavy rock bands or brass bands.

Damage – The client is responsible for the action and behaviours of their guests and any damages, losses and additional cleaning occurred. Any costs will be deducted from the security deposit.

Blaendaliadau a Thaliadau – Os ydych yn dymuno cadarnhau eich dyddiad priodas rydym yn gofyn am flaendal. Fydd 50% owr cyfanswm yn ddyledus 6 mis cyn y briodas a gweddill y cyfanswm mis cyn y briodas + blaendal diogelwch o £500. Fydd y blaendal diogelwch yn cael iw ddychwelyd mis yn ddiweddarach yn llai unrhyw ddidyniadau. Rydym yn hapus i ddal y dyddiad am 14 diwrnod. Plîs nodwch na fedrwn ad-dalu unrhyw flaendaliadau a thaliadau. Rydym yn derbyn taliadau BACS, cerdyn debyd a chredid neu arian parod.

Yswyriant – Rydym yn argymell, fel gydag unrhyw daliadau mawr, eich bod yn cymryd allan yswiriant. Fedrith hyn gael iw wneud yn andros o rad a wneith roi tawelwch meddwl os fyswch am unrhyw reswm angen canslo munud olaf. Adloniant – Maewr bar ac adloniant yn agored tan hanner nos. Ar gais, mae bosib ymestyn yr amser hwn am £79 pob hanner awr.

Conffeti – Mae rhaid i gonffeti fod yn fioddiraddadwy. Nodwch oherwydd y swm mawr o waith syn cysylltiedig â chlirio conffeti, mae cost ychwanegol o £100 pan maewn cael ei ddefnyddio.

Cyfyngydd Swn – Os gwelwch yn dda nodwch ein bod gyda chyfyngydd swn. Mae’r cyfyngydd swn yn torri allan y pwer i’r offer sain electronic pan fydd y swn yn rhagori’r lefel swn saff. Maen gyfrifioldeb i’r cleient gyfarwyddo eu darparwr sain eu bod angen gweithredu o fewn y lefelau saff syn cydymffurfio ac ein polisi iechyd a diogelwch. Nid rydym yn derbyn bandiau roc nac pres.

Difrod – Mae’r cleient yn gyfrifol am yr ymddygiad ei gwesteion ac unrhyw ddifrod, colledion ac unrhyw waith glanhau ychwanegol. Fydd unrhyw gostau yn cael iw ddidynnu oddi wrth y blaendal diogelwch.