Drink Packages

Drink Packages

Pecyn Diod

Please Choose 1 From each of the 3 following groups
(Prices Per Head).
Os gwelwch yn dda Dewiswch 1 o bob 3 o’r grwpiau canlynol
(Prisiau’r pen).

Arrival/ ar gyrhaeddiad
Glass of Wine/ Gwydred o Win
Glass of Pimms/ Gwydred o Pimms
Glass of Prosecco/ Gwydred o Prosecco
Bottled Beers/ Potel o gwrw 

Wedding Breakfast/ Derbyniad Priodas
Glass of Wine/ Gwydred o Win
Glass of Pimms/ Gwydred o Pimms
Glass of Prosecco/ Gwydred o Prosecco
Bottled Beers/ Potel o gwrw 

Toast/ Tostio
Glass of Wine/ Gwydred o Win
Glass of Pimms/ Gwydred o Pimms
Glass of Prosecco/ Gwydred o Prosecco
Bottled Beers/ Potel o gwrw 

Drink Packages