Civil Ceremonies

Wedding Brochure1

Civil Ceremonies

Vale Country Club is licensed to hold both civil weddings and civil partnerships.
In “Ystafell y Dyffryn” we can seat up to a 100 guests.
Denbighshire Registrars office in Ruthin – 01824 706174.

Seremonïau Sifil

Mae Clwb y Dyffryn wedi’i drwyddedu i gynnal priodasau sifil a phartneriaethau sifil.
Yn “Ystafell y Dyffryn” fedrwn eistedd fynnu at 100 o westai.
Swyddfa’r cofrestrydd Sir Ddinbych yn Rhuthun – 01824 706174.